Welkom bij Cloud Dossier

In de e-mail die je van ons hebt gekregen staan de inloggegevens.
Ook staat in deze e-mail de link naar jouw eigen inlogscherm achter “Dit systeem is beschikbaar via”.

Wanneer je gebruik maakt van je eigen vormgeving in Cloud Dossier, zie je jouw logo en achtergrond ook via dezelfde link.
Deze kan je aan klanten verstrekken.

Nu ben je klaar om een klant en een daarbij behorende gebruiker aan te maken.

 

Stap 1: Cliënt aanmaken

Kies voor Beheer in het menu en kies daarna voor de knop Nieuwe cliënt aanmaken.

Beheer Nieuwe cliënt aanmaken

  1. Selecteer de juiste vestiging
  2. Laat de naamgeving op Enkelvoudig staan
  3. Vul de verplichte velden Naam, Plaats en Selecteer Geen achter RSIN / BSN en vul eventueel de rest.

Kies voor volgende. De branchegegevens mag je invullen maar hoeft niet. Kies daarna voor volgende.

Selecteer een groep om de juiste rechten toe te passen. Wij hebben een groep Cliënten zonder beheer aangemaakt, zodat klanten niet gebruikers aan kunnen maken.
Wanneer dat wel mag, kun je kiezen voor Cliënten met alle rechten. Kies voor volgende.

In het volgende scherm kun je de rechten nog fine-tunen.

Zet in het volgende scherm de optie Pin of SMS op SMS in plaats van Pincode. (Cloud Dossier maakt geen gebruik van de accorderen optie waardoor de pincode overbodig is. Wij adviseren je daarom de optie altijd op SMS te zetten.
Op de volgende regel kun je aangeven of je wel of niet gebruik wilt maken van SMS)

 

Stap 2: Cliëntgebruiker aanmaken

Nu maak je de gebruiker aan waarmee de klant kan inloggen.

  1. Selecteer de juiste klant rechts bovenin het menu en kies voor Beheer (staat de client er niet tussen, selecteer deze dan eerst bij Beheer en klik op de cliënt).
  2. Kies voor Cliëntgebruikers > Nieuwe gebruiker aanmaken.

Beheer Nieuwe cliëntgebruiker aanmaken

  1. Voer zoveel mogelijk informatie in over deze gebruiker (gegevens met een sterretje zijn verplicht) en kies voor Volgende.
  2. Kies Ja, Kies een gebruikersnaam of gebruik de standaard gecreëerde.
  3. Vul het e-mail adres en kies voor volgende.

Stel eventueel de rechten in (mag standaard ongewijzigd blijven. Concern en vestigingsmappen staan standaard uitgeschakeld) en kies voor volgende.
Stel eventueel in wanneer de gebruiker ook bij andere klanten mag inloggen en kies voor volgende. Nogmaals volgende.

Pas de e-mail aan naar wens aan en druk op Opslaan.

De klant kan nu inloggen.